Nabetaling: Arla Foods keert melkveehouders 270 miljoen euro extra uit

Coöperatieleden profiteren van goed jaarresultaat: nabetaling van 2,07 eurocent per kilogram melk

Nijkerk, 29 februari 2024 – Arla Foods kijkt terug op een goed 2023 met solide resultaten. De coöperatieleden ontvangen daarom een nabetaling van 2,07 eurocent per geleverde kilogram melk in 2023. Dit heeft de Board of Representatives van Arla Foods besloten. In totaal betaalt de zuivelcoöperatie 270 miljoen euro extra uit. Dit is per melkveehouder gemiddeld 34.000 euro. 

“Ik ben blij dat we onze coöperatieleden zo’n groot deel van onze nettowinst kunnen teruggeven,” vertelt Mark Boot, Managing Director van Arla Foods Nederland. “De nabetaling van 2,07 eurocent/kg ligt namelijk ruim boven de 1,5 eurocent/kg die we hebben toegezegd in ons consolideringsbeleid. Hiermee maken we het veehouders makkelijker om investeringen te doen, zoals het verder verduurzamen van hun boerderijen.”

De nabetaling van 270 miljoen euro voor de coöperatieleden is een groot deel van de nettowinst uit 2023 van in totaal 380 miljoen euro. De hoge nabetaling en de concurrerende melkprijs laten zien dat Arla Foods er financieel sterk voor staat. Het resterende deel van de nettowinst voegt Arla Foods toe aan het eigen vermogen en wordt gebruikt voor toekomstige investeringen.

Leden ontvangen nabetaling in maart

De nabetaling van 2,07 eurocent per kilogram melk (gecorrigeerd voor vet en eiwit) is opgebouwd uit een nabetaling van 1,93 eurocent per kilogram melk én de rente op individueel ingebracht kapitaal van 0,14 eurocent per kilogram melk. Het bedrag van 2,07 eurocent per kilogram melk is hoger dan de nabetaling die Arla Foods garandeert van 1,5 eurocent per kilogram melk. In 2023 was de gemiddelde hoeveelheid geleverde melk per coöperatielid 1,64 miljoen kilogram. Dit betekent dat de gemiddelde melkveehouder een nabetaling van 34.000 euro over vorig jaar ontvangt.

In september van 2023 is al een tussentijdse nabetaling gedaan. Die nabetaling bedroeg 1 eurocent per kilogram geleverde melk voor de eerste zes maanden van 2023. Op het totale melkvolume voor heel 2023 komt dit overeen met 0,5 eurocent per kilogram melk. De resterende nabetaling ontvangen coöperatieleden in maart 2024 van Arla Foods. Per melkveehouder berekent Arla Foods de exacte nabetaling aan de hand van de geleverde melk in 2023.

Groei vraagt om nieuwe melkveehouders

Met het oog op de aanhoudende groei zoekt Arla Foods Nederland nieuwe leden die weidemelk kunnen leveren. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen mailen naar: CE_ArlaFarmers@arlafoods.com.

Het persbericht over de financiële resultaten van Arla Foods in 2023 en het jaarverslag leest u hier.