Onze verantwoordelijkheid

Duurzame melkproductie

We hebben een natuurlijk belang bij hoge standaarden voor dierenwelzijn, melkkwaliteit en ultramoderne productiefaciliteiten. We streven naar de best mogelijke omgang met het milieu en werken continu aan de vermindering van onze impact op het milieu, van de boerderij tot aan de consument.

Klimaatimpact en efficiënt gebruik van grondstoffen

We werken continu aan het verminderen van onze klimaatimpact en optimaliseren het gebruik van grondstoffen binnen onze gehele toeleveringsketen van koe tot koelkast, ondanks de toegenomen productie.

Ons doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 25 procent te verminderen, ten opzichte van 2005. Om dit doel te bereiken, bekijken we al onze activiteiten en schakels in de toeleveringsketen, waaronder de boerderijen, de productie, de verpakkingen en het transport. 

Meer weten

Duurzame melkveehouderij

We vinden het heel belangrijk dat onze melk en andere landbouwproducten die we inkopen op een duurzame manier geproduceerd zijn en we streven ernaar de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij continu te verminderen.

Lees meer
Ambitieuze doelstellingen

Hoe wij werken

Ambitieuze milieudoelstellingen en een meer holistische aanpak  vereisen nieuwe werkwijzen voor een duurzamere melkproductie ...

Lees verder
Onze verantwoordelijkheid

Corporate Responsibility Verslag

We willen groeien en wij vinden het belangrijk hóe dat gebeurt. Wat we doen om op een duurzame en verantwoorde wijze te werk te gaan, rapporteren we jaarlijks in ons Corporate Responsibility Verslag.

Vind hier onze Corporate Responsibility verslagen