De fabriek

Duurzamer produceren

In onze zuivelfabrieken maken we van melk heerlijke en voedzame producten. Dit productieproces is een belangrijk onderdeel van de keten waar veel valt te winnen. Duurzamer produceren betekent dat het milieu zo min mogelijk wordt belast tijdens de productie: we letten op het gebruik van water, energie en grondstoffen. Maar het gaat ook om afval dat bij het produceren ontstaat. Ons doel is om de CO2-uitstoot van onze productie in 2030 met 63% te verminderen ten opzichte van 2015.

Kracht voor verandering

Het maken van zuivelproducten van de melk van de koe kost behoorlijk wat energie. Ons doel is daarom om ervoor te zorgen dat steeds meer van die energie uit hernieuwbare bronnen komt. Sterker nog, ons doel is dat onze Europese productie tegen eind 2025 voor 100% draait op hernieuwbare elektriciteit. In Zweden is er bijvoorbeeld een tien jarig contract afgesloten voor zonne-energie. Onze Nederlandse fabriek draait sinds enkele jaren op 100% groene stroom en we kopen ook biogas in. 

Kracht voor verandering

Iedere stap telt

In onze fabrieken zijn we bewust bezig met het besparen van energie om zo stap voor stap onze impact op het milieu te verminderen. Van grote stappen zoals het installeren van efficiëntere warmtepompen tot kleine stappen zoals het installeren van LED-verlichting die automatisch uitgaat. Elke stap helpt ons bij het verminderen van ons energieverbruik. En iedere stap telt. 

Iedere stap telt

Hoe minder voedselverspilling, hoe beter

We kunnen de klimaatvoetafdruk in onze productie verkleinen door zo min mogelijk te verspillen. We streven naar halvering van de voedselverspilling in onze productie van 2015 tot 2030. Dit proberen we te doen door zoveel mogelijk van onze ingrediënten en grondstoffen volledig te gebruiken. Als we bijvoorbeeld zuivelresten hebben die niet gebruikt kunnen worden voor andere producten, doneren we het aan voedselbanken of recyclen we het voor veevoer. In Nederland steunen wij de voedselbank Arnhem met zo'n 500.000 zuivelproducten per jaar. Elke week worden vanuit Nijkerk producten aan de voedselbank Arnhem geleverd. 

Hoe minder voedselverspilling, hoe beter