De boerderij

Het hart van de coƶperatie

Arla boeren vormen het hart van onze zuivelcoöperatie en maken elke dag het verschil - van de zorg voor hun koeien tot het werken aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Ze maken deel uit van een gemeenschap van duizenden boeren in zeven landen die kennis, uitdagingen en successen delen. Samen werken ze hard om de toekomst van zuivel vorm te geven. Zij dragen bij aan onze ambitieuze doelstelling voor 2030 om de CO2e-uitstoot per kilogram melk ten opzichte van 2015 met 30% te verminderen.

Zuivel voor jou

Arla boeren worden beloond voor hun inspanningen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen. Zij kunnen punten verdienen als zij klimaatmaatregelen nemen en de biodiversiteit op hun boerderij beter beschermen. Op basis van de maatregelen die de grootste impact kunnen hebben, is een systeem ontwikkeld met 19 onderdelen waar een boer punten op kan verdienen – zoals voer- en eiwitefficiëntie, mestverwerking, duurzaam voer, hernieuwbare elektriciteit en landgebruik. Hoe meer punten een boer verdient, hoe meer hij per kilogram melk betaald krijgt. De maatregelen die volgens ons het meest positieve effect hebben op duurzaamheid leveren de meeste punten op – en dus de hoogste financiële vergoeding. Jaarlijks is er vanuit Arla Foods wereldwijd maximaal 500 miljoen euro beschikbaar om de activiteiten van onze boeren te belonen voor het verminderen van de klimaatvoetafdruk en het verbeteren van de biodiversiteit op de boerderij. 

Zuivel voor jou

Klimaatcheck

Om onze boeren te helpen bij het verminderen van de uitstoot op hun boerderij, is kennis nodig. Daarom ontwikkelden we een Klimaatcheck-tool om gegevens te verzamelen en onze kennis op te bouwen. Boeren kunnen deze tool vrijwillig gebruiken om meer dan 200 gegevens te verzamelen; van wat de koeien eten tot de energie die op de boerderijen wordt gebruikt. De resultaten worden gecheckt door een onafhankelijke externe klimaatadviseur, die de boer helpt om een persoonlijk reductieplan op te stellen. De gegevens worden opgeslagen in een grote database. Met deze inzichten kunnen we onze boeren op verschillende manieren ondersteunen en motiveren om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast delen we inzichten met stakeholders uit de industrie, politici en onderzoek partners voor continue ontwikkeling. 

Klimaatcheck

De 'big 5'

Focus is belangrijk. Maar waarop? Op basis van de gegevens van onze jaarlijkse vrijwillige Klimaatcheck, hebben we vijf aandachtsgebieden geïdentificeerd die volgens ons het grootste potentieel hebben om de klimaatvoetafdruk van een boerderij te verkleinen. We noemen ze de 'Big 5': efficiënt voer, optimaal eiwitgehalte in het voer, robuustheid van de koeien, gebruik van meststoffen en landgebruik. Alle boeren kunnen dit gebruiken, ongeacht het koeienras, de grootte van de boerderij, de locatie of bodemsoort. 

De 'big 5'