Het transport

Onze bestemming? Vermindering van de CO2-uitstoot

Elke dag wordt onze rauwe melk vervoerd van boerderijen naar zuivelfabrieken en uiteindelijk naar jouw lokale supermarkt. In elke rit zien we kansen om de uitstoot te verminderen. Het maakt allemaal deel uit van onze reis om de uitstoot tegen 2030 met 63% (eigen logistiek) en 30% (onze logistieke partners) te verminderen ten opzichte van 2015.

Fossielvrije vrachtwagens

In andere landen, zoals Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland en Engeland, hebben we eigen vrachtwagens. Daar is ons doel om tegen 2030 al onze eigen logistiek op 100% fossielvrije energie te laten draaien. In Nederland werken we met logistieke partners en maken we gezamenlijk plannen om onze CO2-reductie ambitie te realiseren.  

Fossielvrije vrachtwagens

Koeienpoep als biobrandstof

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze uitstoot te verminderen. Zoals pilotprojecten over koeienpoep in Engeland. Waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt als het om brandstof gaat, maar koeienpoep is zeker een hulpbron die we in overvloed hebben. Dit kan worden afgebroken en gebruikt als biobrandstof voor vrachtwagens die hier geschikt voor zijn. Eind 2023 reden er zo’n 50 Arla-vrachtwagens op biogas in Zweden 

Koeienpoep als biobrandstof

Slimmer van A naar B

Hoe onze vrachtwagens worden bestuurd, aangedreven en gevuld kan ons helpen om de uitstoot van transport te verminderen. Het draait niet alleen om de afstand die we rijden. Het gaat ook om hoe we rijden. In Denemarken is er bijvoorbeeld samengewerkt met een toonaangevende leverancier van optimalisatiesoftware en -analyse om de routes te optimaliseren voor ongeveer 3000 dagelijkse leveringen van zuivel aan Deense klanten. Dit werk resulteerde in een vermindering van de uitstoot met 8% door minder gereden kilometers.  

Slimmer van A naar B