Op de boerderij

Duurzame melkveehouderij

We vinden het heel belangrijk dat onze melk en andere landbouwproducten die we inkopen op een duurzame manier geproduceerd zijn.

We streven we er bovendien naar de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij met 30% per kilogram melk tussen 1990 en 2020 te verminderen.

Dit streven is onderdeel van onze Strategie voor Duurzame Melkveehouderij die onze Raad van Bestuur in 2014 heeft besloten. De strategie vormt de leidraad voor onze coöperatie en het dagelijkse werk van onze melkveehouders voor de verdere verduurzaming van de melkveehouderij. Daarbij staan drie focusgebieden centraal: klimaat, natuur en dierenwelzijn.

 

Duurzame zuivelketen

Arla Foods Nederland is lid van de Duurzame Zuivelketen. In het kader van dit initiatief werken Nederlandse zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk aan verduurzaming. Het doel is een verantwoorde en toekomstbestendige zuivelsector. Daarbij ligt de focus op klimaatneutrale ontwikkeling, continue verbetering van dierenwelzijn, weidegang en het behoud van biodiversiteit en milieu.

Meer weten
Klimaat

Uitstoot van broeikas­gassen

We willen de uitstoot van broeikasgassen in onze gehele toeleveringsketen verminderen - van koe tot koelkast.

Meer weten
החקלאים
Kwaliteit op de boerderij

Arlagården®

Bij onze melkveehouders gaan dierenwelzijn en duurzame melkproductie hand in hand. Ons kwaliteitsprogramma Arlagården® stelt hoge eisen aan de manier waarop onze melk wordt geproduceerd, op het gebied van melkkwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn en het milieu. Daardoor waarborgen we een verantwoord beheer van onze boerderijen en de uitstekende kwaliteit van onze melk.

Lees verder
Ambitieuze doelstellingen

Hoe wij werken

Ambitieuze milieudoelstellingen en een meer holistische aanpak  vereisen nieuwe werkwijzen voor een duurzamere melkproductie ...

Lees verder