Onze verantwoordelijkheid

Respectvolle relaties

Onze internationale activiteiten bieden werkgelegenheid aan veel mensen en economische groei. Wij hechten waarde aan de relaties die we hebben met mensen, organisaties en gemeenschappen. Wederzijds begrip en respect staat voorop bij alle relaties die wij onderhouden.

Mensenrechten

We respecteren en ondersteunen de internationale overeenkomsten met betrekking tot mensenrechten. We doen zorgvuldig onderzoek naar de mogelijke effecten van onze activiteiten ten opzichte van de mensenrechten als we nieuwe markten opgaan. Daarbij kijken we naar onze gehele toeleveringsketen.

Lees meer (in het Engels)

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

We bieden veilige en gezonde werkomstandigheden. We willen dat onze collega’s gezond blijven en zich betrokken voelen op hun werk. Daarvoor werken we continu aan de vermindering van lichamelijke en psychische ongevallen en aandoeningen en aan het voorkomen van intimidatie of pesterijen. In Nederland werken we op het gebied van veiligheid met een Arbo Groep met speciaal opgeleide preventiemedewerkers.

Compliance-overtredingen

We zorgen ervoor dat alle medewerkers gemakkelijk mogelijke compliance-overtredingen kunnen melden. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling en een intern klachtenproces geeïmplementeerd.

Diversiteit en inclusie

We vinden dat diversiteit en inclusie absolute voorwaarden voor onze onderneming moeten zijn. Diversiteit heeft betrekking op verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden, en inclusie gaat over het waarderen van verschillen tussen mensen om synergieën te creëren. Ons doel is bijvoorbeeld dat de samenstelling van mannelijke en vrouwelijke leden binnen onze Raad van Bestuur die van onze coöperatieleden weerspiegelt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn. In Nederland werken we onder andere samen met de Voedselbank en het platform DoSocial.

Meer weten