Een bijdrage leveren

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Enkele nieuwe initiatieven in Nederland:

Productsponsoring

Arla Foods is zeer betrokken bij de gemeenschap en ondersteunt diverse kleinere initiatieven met productsponsoring. Neem contact op met onze consumentenservice voor een verzoek voor productsponsoring.

Partner van gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen verbindt maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de regio. Zo kunnen wij de krachten bundelen en samenwerking stimuleren voor gebiedsontwikkeling in onder andere de Gelderse Vallei, waar Nijkerk ook onderdeel van is. De Gelderse Vallei heeft voornamelijk een agrarisch landschap, met veel veehouderijbedrijven. Het gebied biedt goede kansen aan landbouw, wonen, werken, natuur en recreatie.

Partner van MVO Nederland

MVO Nederland is een netwerk van ruim 2200 duurzame bedrijven, klein en groot en in allerlei sectoren. De missie van MVO Nederland is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

Stoomgemaal Arkemheen Eemland

Met de bouw van het stoomgemaal in 1882 kon het gebied wat nu bekend staat als het Arkemheen Eemland worden drooggelegd, waardoor er onder andere melkveehouderij kon ontstaan. In 1918 werd de Coöperatieve Fabriek van Melkproducten “De Volharding” in Nijkerk opgericht, nu beter bekend als Arla Foods Nijkerk. Het stoomgemaal Arkemheen Eemland in Nijkerk, is dus onderdeel van de geschiedenis van Arla Foods, en het fungeert tevens als het bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, met jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers.

DoSocial

In Nederland is Arla Foods één van de initiatiefnemers van het platform DoSocial, dat als doel heeft om hulpbehoevenden het beste jaar ooit te geven. Een van de hoogtepunten is de jaarlijkse organisatie van de ‘’Silverrally’, waarbij ouderen op een nostalgische tour door een Nederlandse stad en een heelijk uitje getrakteerd worden.

Samenwerking met de Voedselbank

Arla Foods Nederland steunt de Voedselbank met zo’n 500.000 zuivelproducten per jaar. Elke week worden vanuit Nijkerk producten aan de Voedselbank Arnhem geleverd. Ook leveren wij een bijdrage aan de jaarlijkse Kerstactie van de Voedselbank Gelderland door zuivelproducten voor kerstpaketten te doneren.