Sterkere planeet

Duurzame productie

Wat is duurzame productie?

Om nog duurzamer te worden, kijken we naar de gehele keten: van het voeren van de koe tot het moment dat jij een schaaltje yoghurt of glas melk inschenkt. Een belangrijk onderdeel van de keten waar veel valt te winnen, is het productieproces in de fabriek. Duurzaam produceren betekent dat het milieu zo min mogelijk wordt belast tijdens de productie. Dit omvat het gebruik van water, energie en grondstoffen. Maar het gaat ook om afval dat bij het produceren ontstaat.

Maatregelen die we hebben genomen voor een duurzame productie

sterkere planeet

Een duurzame voedselproductie

Als een van de grootste zuivelproducent ter wereld dragen wij ons steentje bij. Niet alleen door voedzame zuivelproducten voor de generaties van nu en de toekomst te produceren. Ook door onze impact op het milieu te beperken. In 2050 willen we volledig netto klimaatneutraal zijn. Daar hoort een duurzaam productieproces vanzelfsprekend bij.

Hierbij focussen we op de volgende onderwerpen:

Onze wereldwijde ambitie voor een duurzame productie

We willen onze negatieve impact op het klimaat wegnemen. Daarom hebben we een wereldwijde ambitie opgesteld: we willen dat onze productie in 2050 volledig duurzaam en klimaatneutraal is. Om het behapbaar te houden, hebben we onze ambitie opgeknipt in concrete doelen:

  • Volledig netto klimaatneutrale zuivel in 2050. 
  • Verlaging van 30% in de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 2015.
  • 50% minder voedselverspilling in 2030 in onze fabrieken.
  • 100% recyclebare verpakkingen in 2025.
  • Geen gebruik van nieuw (virgin) plastic op basis van fossiele grondstoffen in onze verpakkingen in 2030.

Deze doelen zorgen ervoor dat we ambitieuze én haalbare plannen kunnen maken. Ze zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiatief, wat inhoudt dat ze direct bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs van de Verenigde Naties.

Een duurzame productie draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Een duurzame productie draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze duurzame productiemethoden dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  • Nr. 7 - Betaalbare en duurzame energie, door binnen onze gehele waardeketen over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door het realiseren van een netto klimaatneutrale keten in 2050 en een vermindering van de broeikasgassen met 30% in 2030 ten opzichte van 2015. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door binnen onze gehele toeleveringsketen samen te werken met onze leveranciers en lokale partners.