Sterkere planeet

Duurzame productie

Wat is duurzame productie?

Om nog duurzamer te worden, kijken we naar de gehele keten: van het voeren van de koe tot het moment dat jij een schaaltje yoghurt of glas melk inschenkt. Een belangrijk onderdeel van de keten waar veel valt te winnen, is het productieproces in de fabriek. Duurzaam produceren betekent dat het milieu zo min mogelijk wordt belast tijdens de productie. Dit omvat het gebruik van water, energie en grondstoffen. Maar het gaat ook om afval dat bij het produceren ontstaat.

Maatregelen die we hebben genomen voor een duurzame productie

Toegewijd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C

In december 2021 hebben we onze klimaatdoelstelling voor onze operaties inclusief eigen logistiek verdubbeld van 30 naar 63 procent. Deze doelstelling is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief als consistent met de reducties die vereist zijn in scope 1 en 2 om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te houden. Het meest ambitieuze doel van het Akkoord van Parijs.

Toegewijd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C
sterkere planeet

Een duurzame voedselproductie

Als een van de grootste zuivelproducent ter wereld dragen wij ons steentje bij. Niet alleen door voedzame zuivelproducten voor de generaties van nu en de toekomst te produceren. Ook door onze impact op het milieu te beperken. In 2050 willen we volledig netto klimaatneutraal zijn. Daar hoort een duurzaam productieproces vanzelfsprekend bij.

Hierbij focussen we op de volgende onderwerpen:

Een duurzame voedselproductie

Afval verminderen in onze productie

We kunnen de klimaatvoetafdruk in onze productie verkleinen door zo min mogelijk van onze hulpbronnen te verspillen. We streven naar halvering van de voedselverspilling in onze bedrijfsvoering van 2015 tot 2030. Eind 2020 waren we bijna halverwege dat doel door de verspilling van 2,64% van onze grondstoffen terug te brengen naar 2%.

Afval verminderen in onze productie

Arla Foods’ klimaatambities

Onze klimaatambitie is om tegen 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Op weg zetten we ons in om de CO2e-uitstoot in 2030 aanzienlijk te verminderen:

  • 63% reductie in productie, eigen logistiek en energieverbruik (in overeenstemming met reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te houden)*
  • 30% reductie op boerderijen en van emissies van ingekochte wei, logistiek van van derden en verpakking.

*Goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief

Arla Foods’ klimaatambities
Een duurzame productie draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Een duurzame productie draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze duurzame productiemethoden dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  • Nr. 7 - Betaalbare en duurzame energie, door binnen onze gehele waardeketen over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door het realiseren van een netto klimaatneutrale keten in 2050 en een vermindering van de broeikasgassen met 30% in 2030 ten opzichte van 2015. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door binnen onze gehele toeleveringsketen samen te werken met onze leveranciers en lokale partners.