Volledig klimaatneutraal

Doelen opgesteld door wetenschappers 

Wetenschappers en onderzoekers van een aantal wereldwijd toonaangevende klimaatinstellingen hebben samen met Arla het ambitieuze doel opgesteld om met Arla in 2050 een klimaatneutrale voetafdruk te bereiken. Een van de tools is big data. 

De melkveehouders van Arla behoren nu al tot de meest klimaatvriendelijke melkveehouders ter wereld.    

Sinds 1990 hebben de melkveehouders van Arla de uitstoot per kilo melk met 24omlaag gebracht. Sinds 2005 heeft Arla CO2-uitstoot als gevolg van haar activiteiten, inclusief verpakking en transport, met 22omlaag gebracht – en dat terwijl de melkinname van Arla sinds die tijd is toegenomen met 40%. Dat betekent dat, voor de productie van melk door Arla, minder dan de helft van de gemiddelde emissies per liter verbruikt wordt ten opzichte van de wereldwijde zuivelproductie.  

Nu heeft Arla de duidelijke ambitie geformuleerd haar impact op het klimaat te beperken. Samen met wetenschappers en onderzoekers van het CDP, het World Resources Institute (WRI), het World Wide Fund for Nature (WWF) en het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) heeft Arla zichzelf de volgende doelen gesteld: Beperking van de CO2-uitstoot met 30% tegen 2030 en een klimaatneutrale zuivel in 2050.  

Om ons doel te bereiken, heeft Arla een nieuwe Klimaatcheck geïntroduceerd, inclusief uitgebreide ondersteuning voor al onze 9.70melkveehouderijers. Het doel van het programma is de snelheid van onze CO2-reducties in de zeven landen waarin wij actief zijn te verdrievoudigen en een van de grootste datasets van extern geverifieerde klimaatgegevens te verzamelen.   

Samen met Arlagården, een digitale database die we in 2018 hebben geïntroduceerd, zal deze tool de individuele melkveehouder helpen zijn bedrijfsprestaties systematisch te meten en te vergelijken. Arlagården werd voor het eerst in 2013 in Denemarken geïntroduceerd en is uitermate effectief gebleken. De Deense melkveehouders die er al sinds 2013 gebruik van maken, hebben aangetoond dat de database kan bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot tot wel 4per jaar.  

Aan de hand van deze digitale tools registreren Arla-melkveehouders nu 96% van het totale melkvolume van Arla in het systeem op kwartaalbasis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over hun veestapel, melksysteem, voeder, begrazing, landgebruik en dierenwelzijn. Als gevolg daarvan beschikken we nu over een van de grootste datasets voor benchmarking binnen de melkveehouderij in Europa. En daar komt bij dat de data niet alleen melkveehouders helpen bij het identificeren van verbeterpunten, maar ook een prachtige tool vormen voor onderzoekers en NGO's in Zweden, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.