Sterkere mensen

Gezondheid en voeding

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zuivel deel uit van een duurzaam dieet. 

Bij Arla zetten we ons in voor nog verdere verduurzaming door producten te produceren die hun positieve effecten op de gezondheid en hun rijke voedingsprofiel behouden, terwijl we de milieu-impact ervan blijven verminderen. 

Maatregelen die we hebben getroffen ter ondersteuning van een goede gezondheid en voeding...

Sterkere mensen

Dankzij het onderzoek van ‘Arla Food for Health’ is er meer duidelijk geworden over hoe je moet eten als je diabetes type 2 hebt

Arla Food for Health is een in 2015 in het leven geroepen publiek-privaat onderzoeksproject waarin Arla Foods, Arla Foods Ingredients, de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Aarhus op gelijkwaardige basis samenwerken. De visie van het samenwerkingsverband is het onderzoeken van de effecten van zuivel en zuivelingrediënten op de gezondheid door middel van innovatief onderzoek naar het voorkomen/verhelpen van het stofwisselingssyndroom, het voorkomen/verhelpen van ondervoeding en verbeteren van het afweermechanisme/de respons van het immuunsysteem.

Onze wereldwijde ambitie 

Het aantal gezonde keuzes stapsgewijs verhogen tot 60.000 ton in 2025 ten opzichte van 2019 (producten die voldoen aan de voedingscriteria) 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Zuivel kan deel uitmaken van een duurzaam en voedzaam dieet en levert daarom een bijdrage aan SDG's:  

  • Nr. 3 - Goede gezondheid en welzijn, door het aanbieden van voedzame zuivelproducten. 
  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door het ondersteunen van nationale voedingsrichtlijnen en het aanbieden van relevante verpakkings- en portiegrootten. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om de doelstellingen te bereiken, door het ondersteunen van gezamenlijke researchprogramma's op het gebied van voeding.