Sterkere planeet

Meer natuur

Hoe wij ons inzetten voor de natuur

Waarom wij het belangrijk vinden om meer natuur te stimuleren

Om onze koeien melk te laten produceren, gebruiken we land. Hierop grazen de koeien en worden gras, maïs en andere veevoeders geteeld. Soms worden natuurlijke leefgebieden voor flora en fauna beïnvloed. Die impact willen we minimaliseren, want biodiversiteit is erg belangrijk voor gezonde ecosystemen. Op hun beurt zijn deze gezonde ecosystemen weer cruciaal voor voedselproductie, watervoorziening en beheer van flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan bijen die onze gewassen bestuiven. Of de wormen en andere bodemdieren die de bodem gezond houden.

Bij Arla geloven we dat een symbiotische relatie met de natuur cruciaal is voor een duurzame melkveehouderij. Maar het gaat verder dan dat. Want gaat de biodiversiteit achteruit, dan is dat een bedreiging voor het toekomstige welzijn van de gehele planeet. Daarom hebben we onze ambities om de natuur te behouden vernieuwd. Elke dag zetten we ons er samen met onze melkveehouders voor in om onze melkveehouderijen en de natuur eromheen beter en gezonder over te kunnen dragen aan de volgende generatie.

Maatregelen die wij hebben genomen voor meer natuur

Gezonde balans in stikstof en fosfor
Gezonde balans in stikstof en fosfor

Natuurbehoud begint bij de elementaire bouwstenen: schone lucht en water. We proberen de stikstof- en fosforkringlopen in balans te houden. Dit doen we onder andere met zorgvuldig uitgedacht beheer van de melkveehouderijen. Ook stimuleren we weidegang bij onze Arla-leden. Voor zuivelproducten die we in Nederland produceren, kiezen we alleen voor melk die voldoet aan een van de duurzaamheidsprogramma’s: Stichting Weidegang of biologisch gecertificeerd door Skal (Arla Biologisch). Een groot deel van ons portfolio bestaat uit biologische zuivelproducten en we blijven ons inzetten voor de groei daarvan.

Stimuleren van de biodiversiteit
Stimuleren van de biodiversiteit

We onderzoeken manieren om de natuurlijke ecosystemen te ondersteunen. Van het vergroenen van onze daken en het inzaaien van kruidenrijke graslanden tot het onderhouden van complete bijenvolken. Meer dan 15% van onze melkveehouders geeft aan mee te werken aan een op de biodiversiteit gerichte activiteit van een onafhankelijke natuurorganisatie (2019). Nog veel meer Arla-melkveehouders ontplooien zelf initiatieven op dit gebied.

Zorg voor de natuur dichtbij en ver weg
Zorg voor de natuur dichtbij en ver weg

Onze melkveehouders zetten zich in om de natuurlijke omgeving rondom hun melkveehouderij te behouden en de biodiversiteit te stimuleren. Maar we denken ook aan de natuur over de grens. Zo is al het veevoer dat van ver komt 2015 RTRS (Round Table on Responsible Soy) of gelijkwaardig gecertificeerd. En halen we andere ingrediënten en materialen van ver, zoals karton, cacao of vanille, dan doen we dat altijd op een verantwoorde manier.

Duik in de regeneratieve melkveehouderij

De laatste jaren heeft regeneratieve landbouw veel aandacht gekregen. Bij Arla hebben we een proefprogramma gelanceerd waarin wordt onderzocht hoe regeneratieve landbouwmethoden kunnen worden toegepast op melkveebedrijven. Bovendien hebben onze eigenaren van biologische boeren zich gecommitteerd om meer aandacht te besteden aan biodiversiteit en bodemgezondheid.

Duik in de regeneratieve melkveehouderij

Arla Foods’ klimaatambities

Onze klimaatambitie is om tegen 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Op weg zetten we ons in om de CO2e-uitstoot in 2030 aanzienlijk te verminderen:

  • 63% reductie in productie, eigen logistiek en energieverbruik (in overeenstemming met reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te houden)*
  • 30% reductie op boerderijen en van emissies van ingekochte wei, logistiek van van derden en verpakking.

*Goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief

Arla Foods’ klimaatambities
Onze inspanningen voor de natuur dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze inspanningen voor de natuur dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Onze initiatieven op het gebied van natuurbehoud dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  • Nr. 14 - Leven in het water, door het implementeren van programma's die garant staan voor schoon water rond onze melkveehouderijen en onze fabrieken. 
  • Nr. 15 - Leven op het land, door de biodiversiteit op onze melkveehouderijen te stimuleren. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door samen te werken met experts op het gebied van biodiversiteit en lokale ecosystemen te ondersteunen.