Minimale voedselverspilling

Voed de mens, niet de afvalbelt

Om voedselverspilling tegen te gaan, doneert Arla overtollig voedsel aan goede doelen. In 2018 werd 1200 ton aan zuivelproducten uitgedeeld aan mensen in nood.

Per jaar gaat er wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel verloren. Het spreekt voor zich dat de milieutechnische, economische en sociale gevolgen gigantisch zijn. Als slechts 25hiervan gered zou kunnen worden, zou dat genoeg zijn om 870 miljoen hongerlijdende mensen te voeden.   

Bij Arla zijn we ons terdege bewust van dit probleem. Het komt wel eens voor dat onze producten niet via de traditionele kanalen verkocht kunnen worden. Ofwel omdat de verwachte vraag niet overeenkomt met het aanbod, ofwel omdat de producten niet voldoen aan de eisen van de klant, bijvoorbeeld ten aanzien van de verpakking.   

Bij Arla streven we ernaar ons overtollige voedsel als diervoeder te verkopen, in biogasinstallaties te gebruiken voor de productie van energie, naar de afvalverwerking te sturen of aan goede doelen te doneren.   

Arla werkt al jaren samen met FEBA, een non-profit netwerkorganisatie van 326 voedselbanken in 23 landen in Europa, waaronder Fareshare in het Verenigd Koninkrijk, Fødevarebanken in Denemarken, Die Tafel in Duitsland en de Nederlandse Voedselbank.   

In 2018 doneerde Arla via FEBA meer dan 1200 ton zuivelproducten aan het goede doel. Dat was voldoende voor meer dan 2.800.000 maaltijden voor mensen in nood.*  

Het is de intentie van Arla om nog meer voedsel beschikbaar te stellen voor mensen in nood. Het is ons streven voedselverspilling met 50% te verlagen op verwerkingsniveau ten opzichte van de melkinname voor de periode 2015-2030, maar als er desondanks sprake is van overtollig melk dan streeft Arla ernaar nog meer beschikbaar te stellen voor mensen in nood.   

*herberekening op basis van de methode gehanteerd door FairShare in het Verenigd Koninkrijk.