sterkere mensen

Arla Foods ondersteunt lokale boeren en gemeenschappen  

Wij werken wereldwijd samen met lokale boeren en gemeenschappen  

Bij Arla Foods streven we er voortdurend naar de lokale gemeenschappen waar we deel van uitmaken te versterken. Dit doen we door banen te creëren, transparant de dialoog aan te gaan met lokale belanghebbenden en kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ondersteunen van andere lokale boeren en zuivelondernemingen om efficiënter te produceren. Daarnaast helpen we hen met het ontwikkelen van de waardeketen en beste werkwijzen. 

Maatregelen die we hebben genomen om lokale gemeenschappen te ondersteunen 

Onze wereldwijde ambitie voor het ondersteunen van lokale gemeenschappen

Onze ambitie is om grote stappen te zetten rondom het ondersteunen van lokale gemeenschappen en boeren. Daarom hebben wij de volgende doelen opgesteld:  

  • Het verhogen van de marktpenetratie in Nigeria en Bangladesh met 2% in 2020, om zo 71,4 miljoen consumenten met een lager inkomen te bereiken.  
  • 5000 vrouwen toevoegen aan ons PushtiAmbassadors-programma in 2022.   
Onze ondersteuning van lokale boeren en gemeenschappen draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties  

Onze ondersteuning van lokale boeren en gemeenschappen draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties  

Onze ondersteuning van lokale boeren en gemeenschappen draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.  

  • Nr. 2 - Geen honger, door het aanbieden van voedzame, betaalbare zuivelproducten en het samenwerken met kleinschalige boeren.   
  • Nr. 5 – Gendergelijkheid, door het stimuleren van niet-discriminerende en gelijke kansen.   
  • Nr. 8 - Waardig werk en economische groei, door het creëren van banen en het ondersteunen van innovatieve bedrijfsmodellen.  
  • Nr. 17 - Samenwerkingen om doelstellingen te bereiken, door bij te dragen aan capaciteitsopbouw.