sterkere mensen

Ondersteuning lokale gemeenschappen

Bij Arla streven we er voortdurend naar de gemeenschappen waar we deel van uitmaken te versterken door banen te creëren, transparant de dialoog aan te gaan met lokale belanghebbenden en kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ondersteunen van andere lokale zuivelondernemingen in hun pogingen efficiënter te produceren en het ontwikkelen van normen en beste werkwijzen.

Maatregelen die we hebben getroffen ter ondersteuning van een goede gezondheid en voeding...

Onze wereldwijde ambitie 

  • Het verhogen van de marktpenetratie van 2% in 2020, om zo 71,4 miljoen consumenten met een lager inkomen in Nigeria en Bangladesh te bereiken (gedefinieerd als segment D en lager, gebaseerd op nationale SEC segmentatie). 
  • 5000 vrouwen toevoegen aan onze Pushti Ambassadors programma in 2022.  
De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Met onze inspanningen om lokale gemeenschappen te ondersteunen, leveren we een bijdrage aan de SDG's: 

  • Nr. 2 - Geen honger, door het aanbieden van voedzame, betaalbare zuivelproducten en het samenwerken met kleinschalige boeren.  
  • Nr. 5  Gendergelijkheid, door het stimuleren van niet-discriminerende en gelijke kansen.  
  • Nr. 8 - Waardig werk en economische groei, door het creëren van banen en het ondersteunen van innovatieve bedrijfsmodellen. 
  • Nr. 17 - Samenwerkingen om doelstellingen te bereiken, door bij te dragen aan het versterken van de capaciteit.