Bodemgezondheid: een betere toekomst begint hier. Recht onder onze voeten.

Bodemgezondheid: een betere toekomst begint hier. Recht onder onze voeten.

Bodemgezondheid op de boerderijen

Wij, de biologische boeren van Arla, besteden steeds meer aandacht aan bodemgezondheid op onze boerderijen. Bodemgezondheid is complex en maakt onderdeel uit van verschillende parameters. Als boeren gebruiken we grondmonsters om de bodemkwaliteit te beoordelen en kijken we bijvoorbeeld naar het aantal regenwormen.

Een gezonde bodem is goed voor het klimaat en de natuur

Een gezonde bodem is de basis voor een levend, dynamisch ecosysteem. Want dit speelt een grote rol bij bijvoorbeeld water en voedingsstoffen opslag, biodiversiteit en opslag van CO2. En dat is goed voor het klimaat, en goed voor jou. Daarom zijn wij als Arla biologisch actief betrokken bij het bevorderen en in stand houden van de bodemgezondheid. 

Een gezonde bodem is goed voor het klimaat en de natuur