Reductie initiatieven

Wat zijn onze reductie-initiatieven?

Klimaatcheck
Klimaatcheck

Jaarlijkse klimaatcheck bij alle boeren. 

Groene stroom
Groene stroom

Groene stroom bij alle boeren en in de fabriek.

Biogas
Biogas

Nederlands biogas voor de productie van Arla biologisch in onze fabriek in Nijkerk.  Biogas ontstaat door vergisting van plantaardig restafval.   

Verpakking
Verpakking

Al onze verpakkingen zijn recyclebaar. Verder verduurzamen we het hernieuwbare plastic laagje in de ongebleekte drankenkartons bij onze verse zuivel

Lees meer

Onze reductie initiatieven

Reductie van broeikasgassen  

In 2019 heeft Arla Foods de ambitie ondertekend om de uitstoot voor al haar biologische producten in 2028 ten opzichte van 2015 met 30% te reduceren. 

Hoe pakt Arla die reductie aan? 

We streven naar reductie van broeikasgassen in onze gehele keten, van koe tot koelkast. Dat is een continu proces. Daarbij kijken we naar alle stappen en alle type broeikasgassen. De zuivelindustrie stoot drie soorten broeikasgassen uit: CO2, methaan en lachgas.  

  • CO2 komt vooral bij het verbranden van fossiele brandstoffen vrij: door landbouwmachines bij de boer, tijdens de productie in de fabriek en van de verpakking, en tijdens het transport.  
  • Lachgas komt vrij uit de bodem en uit mest. 
  • Maar liefst de helft van alle uitstoot op de boerderij, is afkomstig van methaan. Methaan komt bij melkkoeien vooral vrij tijdens de spijsvertering.  

Bekijk hier een filmpje over de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij.

Klimaatchecks op iedere boerderij  

Meten is weten. Ook op de boerderijen. En dat is belangrijk. Om samen verder te komen. Onze biologische melkveehouders werken er namelijk al jaren aan om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen. En de resultaten gaan we elk jaar bijhouden met onze uitgebreide klimaatcheck. Het aantal dieren, samenstelling van het voer, gewasopbrengst, mestverwerking, gebruik van energie, verkochte melk en gewassen. Alles lopen we na. Diklimaatchecks bieden melkveehouders namelijk meer inzicht in hun carbon footprint én vormen de basis voor gedegen advies van een extern expert. Voor nog meer reductiemogelijkheden. Hierdoor leren we sneller, kunnen we kennis delen en de reductie van broeikasgassen bij de boer versnellen.  

Tevens staat op de verpakking ‘kijk, ruik, proef’ om voedselverspilling te voorkomen. Omdat zuivel vaak nog goed te consumeren is na verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Hier lees je meer over onze klimaatvriendelijke verpakking. 

 

Reductiemogelijkheden voor de toekomst

Nieuwe reductiemaatregelen worden voortdurend onderzocht in samenwerking met onze Arla en Eko Holland melkveehouders. Voor een betere toekomst met minder uitstoot. 

Reductiemogelijkheden voor de toekomst

Op het gebied van veevoer onderzoeken we: 

  • Hoe we al ons biologische krachtvoer in Europa kunnen kopen. Zodat er geen voer meer van buiten Europa getransporteerd hoeft te worden.  
  • Of we onze koeien beter verteerbaar gras of ander voer kunnen geven. Zodat ze minder methaan produceren tijdens de spijsvertering.  

Op het gebied van energiegebruik onderzoeken we: 

  • Het elektrisch oppompen van de biologische melk naar de tank op de boerderij. Zodat daarbij geen fossiele brandstoffen meer gebruikt hoeven worden.  
  • Of de melkveehouders zelf groene energie kunnen opwekken voor hun eigen energievoorziening. 

Op het gebied van bodem en begroeiing onderzoeken we: 

  • Hoe we de opslagcapaciteit van CO2 in het grasland kunnen vergroten. Door bijvoorbeeld minder grasland om te ploegen, meer kruiden te planten en meer compost te gebruiken 

Op het gebied van mestmanagement onderzoeken we: 

  • Hoe en wanneer we stalmest het beste kunnen uitrijden over het land. Zodat er zo min mogelijk lachgas vrijkomt. 
  • Of we methaan uit mestsilo’s en stallen kunnen afzuigen via biofilters, waardoor methaan wordt afgebroken.