Sterkere planeet

Duurzamere verpakking

Onze verpakkingen hebben een belangrijke functie. Ze waarborgen de veiligheid van onze producten, voorkomen voedselverspilling en verzekeren wereldwijde toegang tot onze voedzame producten. Maar het is net zo belangrijk dat onze verpakkingen ook milieuvriendelijk zijn. Daarom hebben we ze zo ontworpen dat ze recyclebaar zijn en proberen we steeds minder en duurzamere materialen te gebruiken. Hiermee dragen we bij aan een circulaire economie: de verpakkingsmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled en opnieuw gebruikt.

Drie stappen in de richting van duurzamere verpakkingen

Recyclebare verpakkingen voor circulariteit
Recyclebare verpakkingen voor circulariteit

We ontwerpen onze verpakkingen zo, dat ze zoveel mogelijk recyclebaar zijn. Ook helpen wij consumenten om de verpakkingen bij de juiste afvalstroom weg te gooien, zodat de verpakkingen in de waardeketen blijft.

Gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen
Gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen

Voor onze verpakkingen gebruiken we steeds minder materiaal. En het materiaal dat we gebruiken, is bij voorkeur gerecycled en hernieuwbaar en wordt verantwoord ingekocht. Inmiddels is 92% van onze verpakkingen recyclebaar. De overige 8% bestaat voornamelijk uit moeilijk(er) te vervangen materialen als folie voor kaas, boter en poeder. We zoeken goede oplossingen die ook dit verpakkingsmateriaal duurzamer kunnen maken. Ons doel: in 2025 is 100% van onze verpakkingen recyclebaar.

Duurzaam recyclen doen we samen
Duurzaam recyclen doen we samen

We werken samen met partijen in de afvalverwerkingsketen, om ervoor te zorgen dat verpakkingen op de juiste manier worden ingezameld en worden gerecycled. Daarnaast ontwikkelen we samen met leveranciers verpakkingsoplossingen voor morgen.

Sterkere planeet

Plastic- en CO2-reductie met onze nieuwe verpakkingen

Waar het kan, besparen we zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal. Zo ook bij de grootverpakking van Arla skyr. Deze is gemaakt met 40% minder plastic, bespaart 30% CO2-uitstoot en is 100% recyclebaar. Ook de hoeveelheid karton die wij gebruiken is flink gereduceerd met de introductie van de Arla Biologisch-verpakkingen in 2018. De zuivelpakken zijn van 100% ongebleekt bruin karton en missen het laagje dat zorgt voor de gladde afwerking. Dat scheelt, inclusief transport, 34% CO2-uitstoot. Daarnaast is vanaf 2021 het plastic laagje aan de binnenkant van de zuivelpakken verduurzaamd. Hiervoor gebruiken we hernieuwbaar plastic gemaakt van tall-olie, een bijproduct uit de papierindustrie.

Plastic- en CO2-reductie met onze nieuwe verpakkingen

Maatregelen die we hebben genomen om onze verpakkingen te verduurzamen...

24% reductie van onze C02e-voetafdruk
24% reductie van onze C02e-voetafdruk

We gebruiken minder materialen en zijn overgestapt op materialen met een lagere CO2e-voetafdruk. Hierdoor zijn we erin geslaagd om onze CO2-uitstoot van onze verpakkingen met 24% te verlagen in de periode 2005-2019.

92% van onze verpakkingen is nu recyclebaar
92% van onze verpakkingen is nu recyclebaar

We verbeteren het ontwerp van onze verpakkingen continu. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor recyclebaar materiaal. Alle verpakkingen kunnen worden weggegooid via de gangbare ophaalsystemen van huishoudelijk afval en worden daarna gerecycled. Vraagt jouw gemeente je om afval te scheiden? Draag dan je steentje bij aan een circulaire plastic stroom: gooi het duurzame verpakkingsmateriaal en gooi het bij juiste afval weg.

Steeds groter aandeel gerecycled plastic
Steeds groter aandeel gerecycled plastic

Niet alleen zorgen we ervoor dat onze verpakkingen recyclebaar zijn, we maken de herbruikbare verpakkingen ook zoveel mogelijk van gerecycled materiaal. Hierdoor hoeven we geen nieuw plastic op fossiele basis te gebruiken, wat onze CO2-voetafdruk verder verkleint. Zo dragen we ons eigen steentje bij aan een circulaire economie waarin elk materiaal zo vaak mogelijk wordt hergebruikt.

Arla Foods’ klimaatambities

Onze klimaatambitie is om tegen 2050 netto klimaatneutraal te zijn. Op weg zetten we ons in om de CO2e-uitstoot in 2030 aanzienlijk te verminderen:

  • 63% reductie in productie, eigen logistiek en energieverbruik (in overeenstemming met reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te houden)*
  • 30% reductie op boerderijen en van emissies van ingekochte wei, logistiek van van derden en verpakking.

*Goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief

Arla Foods’ klimaatambities
Duurzame verpakkingen dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Duurzame verpakkingen dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzaamheid van onze verpakkingen draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  • Nr. 12 - Verantwoorde consumptie en productie, door het minimaliseren van verpakkingsafval bij de voedselconsumptie van gezonde producten. 
  • Nr. 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken, door maatregelen te treffen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en te werken aan lokale recyclingsoplossingen.